pirati.cz

pirati.cz

Homepage Pirátské strany

pirati.cz

Lokální spuštění

stejné jako na webech s jekyll-theme-pirati

https://raw.githubusercontent.com/pirati-web/praha.pirati.cz/master/odmeny.md

POZOR tento web používá stejné gemy, ale theme není zaplé!

Struktura

Samotné stránky jsou v markdownu nebo v html (složitější struktura, např. vícesloupců apod)

Kolekce jsou markdown soubory s yaml hlavičkou v příslušné složce, na webu jsou použity 4:

  • posts (články), foto 1300x744
  • people (lidé), foto 165x220
  • program
  • teams (týmy)

Některé údaje jsou uvedeny v složce _data. Jsou zde ve formátu yaml nebo json.

CSS je ve složce _sass a je automaticky kompilováno a minifikován do jednoho souboru main.css.

JavaScript je ve složce _include/js. Knihovny jsou definovány v bower.json a produkční soubor je tvořen gulpem.

Jekyll má velmi podrobnou dokumentaci. A při vývoji též doporučuji cheat sheet